Fakta

0000+
hodin tréninku, koučinku
0000+
účastníků
0+
firem
Co dělám

Školení a konzultace

Co dělám

Manažerské dovednosti

 • Základy vedení lidí (Becoming a Manager)
 • Hodnocení a rozvoj zaměstnanců (vedení hodnotících rozhovorů)
 • Náročné manažerské rozhovory (disciplinární, propouštěcí, motivační…)
 • Přijímací rozhovory pro manažery
 • Vedení týmu a týmová spolupráce
 • Vedení vzdálených týmů
 • Řízení a facilitace porad
 • Řízení a zvládání změn
 • Motivace a demotivace zaměstnanců
 • Koučování pro manažery
 • Personální dovednosti manažera (od získávání zaměstnanců k propouštění)

POINTS OF YOU

 • Certifikované výcviky L1 a L2 v Points of You®
 • Manažerské a leadership programy založené na Points of You®
 • 3 hodinové až dvoudenní specifické tréninky a workshopy s využitím Points of You® metodologie a nástrojů

LEGO® SERIOUS PLAY®

 • 3 hodinové až 3denní strategické worskhopy s použitím LEGO® SERIOUS PLAY® metodologie a nástrojů

Komunikační dovednosti:

 • Základní komunikační dovednosti
 • Argumentace a vyjednávání
 • Asertivita, řešení konfliktů
 • Prezentační dovednosti
 • Facilitace a moderace skupin/týmů
 • Zvládání náročných komunikačních partnerů
 • Prodejní dovednosti

Osobní rozvoj:

 • Sebepoznání a seberozvoj
 • Time Management
 • Stress Management
 • Train the trainer

HR Témata:

 • Personální strategie a politika
 • Personální plánování & controlling
 • Získávání a výběr, personální marketing
 • Adaptace, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Firemní kultura a její rozvoj
 • Konzultační dovednosti (HR Business Partnering)
 • Hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Koučování pro personalisty

Individuální koučink a/nebo mentoring zaměstnanců či klíčových specialistů; koučink, mentoring a shadowing line & středního managementu; koučink pro senior management.

 • Solution Focused Coaching - transakční koučink
 • Value Focused Coaching - transformační koučink
 • Využívání NLP přístupu
 • Vizualizační nástroje, práce s koučovacími kartami Points of You
 • Týmové konstelace

Moderace & facilitace projektů témat specifických pro klienta, workshopy na míru potřeb týmu, oddělení, divize, projektu.

Firemní mediace; Zprostředkovávám řešení sporů a vytváření dohod mezi zaměstnanci, manažery, odděleními nebo zaměstnanci a zaměstnavatelem jako neutrální a nezávislý mediátor.

Konzultant v oblastech:

 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Systémy hodnocení, performance management, odměňování
 • Personální plánování, kompetenční modely
 • Kariérové poradenství
Jak to dělám

Metodika, formy, procesy

Jak to dělám

Vzdělávací a rozvojové programy vytvářím společně se zadavatelem se záměrem pomoci klientům nalézt nejefektivnější cesty, jak uvolnit a rozvinout potenciál pracovníků a jak motivovat a rozvíjet klíčové či talentované zaměstnance/manažery.

Náhled

Dodavatel, zadavatel i účastník vnímají důvody, kontaxt a důležitost rozvíjené oblasti.
Nástroje: identifikační schůzka; analýza rozvojových potřeb; rozhovory s klíčovými účastníky.

Motivace

Úroveň ochoty investice času, energie a zdrojů do rozvoje
Nástroje: pre-work; úvodní WS atd.

Kompetence

Posilování kompetencí, které jsou přítomny směrem k žádoucímu stavu dle kompetenčního modelu; rozvoj nových kompetencí.
Nástroje: trénink, školení, facilitace, WS, koučink, mentorink, dril...

Reálná praxe

Rozvoj je zaměřen na reálné situace a podmínky. Propojení s postupy a firemní kulturou zadavatele.
Nástroje: modelové situace, case studies, práce se systémy zadavatele, follow-ups.

Vlastní zodpovědnost

Přesah investice do rozvoje do samotné práce; dopady vlivů na výsledky jednotlivce, týmů i společnosti; zaměření pozornosti na další rozvoj. Osobní a profesní růst.
Nástroje: Executive Coaching, follow-ups.

Při identifikační schůzce u klienta zjišťuji jeho požadavky a potřeby. Následně pak vytvořím vzdělávací nebo rozvojový program, včetně případových studií a modelových cvičení, vycházejících z reálií prostředí klienta a jeho firemní kultury. Aplikuji v programech andragogické zásady a dle tématu a zkušenosti účastníků je prolínám s heutagogickým přístupem jako např. plná participace účastníků na vlastním rozvoji, učení se v kontextu, seberozvojové aktivity, U-learning a User-generated content.

V důsledku toho se lépe podaří převést nové poznatky do praxe. Základní premisou je trénink na základě zážitku, pochopení principů, objevování souvislostí a vytváření vlastních akčních cílů a možností využití nově nabytých poznatků, zkušeností a dovedností v praxi.

Využívám interaktivních forem učení a v mých tréninzích naleznete tyto metody:

 • Facilitovaná výměna zkušeností účastníků mezi sebou
 • Praktický nácvik konkrétních dovedností spolu s rozvojem verbální i neverbální komunikace
 • Řešení modelových situací (obecných situací či vytvořených na míru potřebám cílové skupiny klienta), následný videotrénink s videorozborem
 • Simulace obtížných a problematických situací
 • Řešení případových studií
 • Nástroje a techniky Points of You, Strategiské workshopy s LEGO® SERIOUS PLAY®
 • Individuální cvičení, práce ve dvojicích a skupinách
 • Týmové hry, manažerské hry
 • Interaktivní výklad lektora, řízená diskuse s účastníky
 • Autodiagnostika - využití dotazníků
 • Práce se studijními materiály

Klíčovým aspektem je udržení podílu praktických (interaktivních forem) a teoretických poznatků formou výkladu v poměru 75/25.

Co jsem dělal

Výběr z referencí posledních let

Co jsem dělal

Accenture

Poradenství, Leadership Skills for Team Leads, Advanced Leadership Skills

Alza

Facilitační dovednosti pro L&D tým

AkzoNobel Coatings

Chemický průmysl, Trénink projektového řízení a řízení změn, Sales Coaching&Shadowing

AXA

Finance, pojišťovnictví: Série tréninků v rámci manažerské akademie pro senior management, moduly: Performance Management, Vedení týmů, Manažerské dovednosti, Remotivace týmů, Stress Management a WLB, Leading Remote Teams, Individuální koučink, Výcvik HR v koučovacím přístupu; Speedy trainings

BJS Czech, BJS Components

Výroba nábytku, Tréninkové programy pro vedoucí výrobní pracovníky (supervizoři, team leadeři); Stínování a workshopy vedoucích produkcí

BridgeStone

Auto and Truck parts, Sales skills Trainings, Sales Shadowing

Casablanca INT

IT/IS, Rozvojové programy pro specialisty a vedoucí pracovníky

Česká Televize

Média, Tréninky manažerských dovedností,  Řízení změn, Týmová spolupráce, Train the Trainer, Leadership, Komunikační dovednosti, WS spolupráce NM a OTN, Facilitace skupinové práce pro HR, Koučování pro HR (7 denní intenzivní rozvojový program)

CGI IT Czech

IT/IS, tréninky hodnotících rozhovorů, Vedení přijímacího rozhovoru

České radiokomunikace

IT/IS/TELCO, komplexní zajištění programu HR MIX pro střední management společnosti

Economia

Média: Rozvojový program Becoming a Manager

E.ON

Energetika, Trénink komunikačních dovedností napríč společností

Fyzikální ústav AV ČR

Worksohpy na téma "Předsudky silnější gravitace, WS Points of You, školení Performance Management

Komerční Banka

Finance, Tréninky "Řízení změn"

Magistrát města Hradec Králové

Státní správa a samospráva, Tréninky Komunikačních dovedností, Týmové spolupráce, Proklientského jednání

Magna Exteriors (Bohemia)

Automitive, Vedení workshopů napříči organizací, tréninky Prezentačních a Komunikačních dovedností

Makro Cash and Carry

FMCG, Rozvojové programy Prezentačních dovedností, Time&Stress Management

MB-Tech Bohemia/Akka

Konstrukce, projekce, automotive, Série programů pro pracovníky společnosti, Individuální koučink

Mölnlycke

Výroba, zdravotnictví, Intenzivní leadership program iLead pro Top Management

Merck

Farmacie, Moderace a facilitace řešitelských porad, Prezentační dovednosti

Mubea

Automotive, Realizace komplexních tréninků pro střední management (JUMP) a team leadery, Facilitované workshopy, On-job training, Koučování pro manažery, Individuální koučink

NET4GAS

Energetika, program rozvoje manažerských a soft skills „PANDA“, I., II., III.

ReiffeisenBank

Finance, prodejní dovednosti I. a II. pro SME, rozvojový program „Komunikace s interními zákazníky“

Summit Media

IT, realizace WS a tréninků pro vyšší a střední management, Koučink a individuální konzultace.

Škoda Auto

Automotive, Individuální a týmový koučink

Tivall

Výroba, potravinářství, Vícemodulový program rozvoje liniového managementu

Ústav Jaderného Výzkumu

Energetika, Facilitace, Konzultace, Workshopy a Tréninky v oblasti změn systému hodnocení a odměňování, Workshopy pro vrcholový management ve změnách firemní kultury a firemních hodnot, tréninky soft skills pro vybrané pracovníky

Uniqa

Pojišťovnictví, webináře Team Spirit napříč celou firmou, školení Performance Managementu

Vodafone

Telco, Výcvik Points of You - L1, Školení Podávání zpětné vazby, manažerský program Leadership Essentials Advanced, online programy: Argumentace, Náročná komunikace, Mentoring

VZP

Zdravotnictví, 17 denní program pro personalisty, program HR Business Partner, Trénink Poskytování zpětné vazby, Workshopy Points of You

Klienti

Klienti

Doporučení